Περισσότερα * Δημιουργία Eshop
* Laptop ή Desktop + Περιφερειακά
* Πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης
Άνοιξε στις 22 Φεβρουαρίου το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Eshop «e-λιανικό» που επιδοτεί 100% καταστήματα λιανεμπορίου!

Δείτε τον αναλυτικό οδηγό μετά την τελική πρόσκληση του προγράμματος

Για να ενταχτείτε τα κριτήρια είναι τα εξής:

 • Να έχετε φυσικό κατάστημα λιανικής με ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
 • Για τις υφιστάμενες η ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ να είναι έως την 30/9/2019
 • Για τις Νεοσύστατες η ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020
 • Η λειτουργία του να έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 • Να  υπάρχει μείωση μεγαλύτερη ή ίση του 20% του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019.

Από 22/2/2021 έως 24/3/2021 (έως 15:00)

 • Τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ανάπτυξη και την υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου και αποδοτικού Eshop.
Πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
 • Δύο γλώσσες (π.χ. Ελληνικά – Αγγλικά)
 • Θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ)
 • Περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive
 • Δυνατότητα παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
Επιπλέον επιδοτούνται:
 • Το hosting του Eshop
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop) έως 30% της επιδότησης
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (π.χ. Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Βήμα 1ο

Πρέπει να γίνει η κατάθεση της φακέλου εντός της προθεσμίας από 22/2/2021 έως 24/3/2021.

Βήμα 2ο

Αφού κατατεθούν όλες οι προτάσεις και εγκριθεί η πρόταση σας πρέπει να ολοκληρωθεί η υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος και να γίνει η τιμολόγηση & εξόφληση όλων των δαπανών. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, θα σας ενημερώσουνε άμεσα εάν μπορείτε να ενταχτείτε στο πρόγραμμα.

Η επιδότηση θα συμπεριλάβει 16.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, με κάλυψη 100% για δημιουργία eshop έως 5000€ + ΦΠΑ στο σύνολο ανά ΑΦΜ. Σε περίπτωση αναβάθμισης Eshop το πόσο ορίζεται σε 1500€

 • Μετά την τέλος της διαδικασίας κατάθεσης φακέλων θα βγει η τελική αξιολόγηση. Εκεί θα δείτε εάν η πρόταση σας έχει εγκριθεί ή όχι.

Τηλεφωνήστε μας στο 28311 31681 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα «e-λιανικό» σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό ηλεκτρονικό κατάστημα με 100% επιδότηση! Tα Eshop έχoυν μπει στην καθημερινότητα μας και θα λειτουργούν ΟΧΙ ως συμπληρωματικό, αλλά ως κανονικό κανάλι πώλησης.

Αποκτήστε ένα αποδοτικό eshop για την επιχείρηση σας, με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Wcag 2 ( Aμέα )
  • 2 Γλώσσες
  • Mobile Responsive
  • Custom λογότυπο από γραφίστα
  • Σύνδεση με τράπεζα επιλογής σας
  • Σύνδεση με Courier επιλογής σας
  • Εγκαταστημένο σε ελληνικό Data Center
Συμπληρωματικά μπορείτε να κάνετε μία από τις παρακάτω επιλογές:
 • Laptop ή Desktop
 • Online Campaign Social, Google Ads
 • Σύνδεση με Marketplace ( Skroutz, Bestprice )
 • Λογισμικό εμπορικής διαχείρισης για σύνδεση και διαχείριση Eshop & αποθήκης
Με ενδιαφέρει θέλω να μάθω περισσότερα

Τηλεφωνήστε μας στο

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

  Ερώτηση ασφαλείας